Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 1. února 2023 v 18:00 hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.

PROGRAM:

 • 4/1 Zahájení
 • 4/2Rozprava občanů
 • 4/3 Zpráva o plnění usnesení
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/4 Informace z RM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/5 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2023
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/6 Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2023“
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/7 Členský příspěvek pro Archeopark CEZAVY z.s.
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/8 Smlouva o zápůjčce pro Jan Dezort s.r.o
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/9 Finanční dar – Myslivecký spolek Židlochovice
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/10 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem od ÚZSVM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/11 Prodej části pozemku na ul. Strejcův Sbor
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/12 Směna pozemků s Lesy ČR
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/13 Prodej bytu č. 4, Havlíčkova č. p. 393 – kupující Petra Šabatová
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/14 Prodej bytu č. 15, Havlíčkova č. p. 393 – kupující Jiří Gärtner
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 4/15 Finanční výbor
  Předkladatel: Ing. Bronislav Svoboda, předseda FV ZM
 • 4/16 Rozprava občanů
 • 4/17 Rozprava zastupitelů
 • 4/18 Závěr
Vytvořeno 7.12.2022 16:53:04 | přečteno 446x | martinamaca
load