Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 23. listopadu 2022 v 18:00 hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.

Program:

 • 2/1 Zahájení
 • 2/2 Rozprava občanů
 • 2/3 Zpráva o plnění usnesení
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/4 Informace z RM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/5 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na období 2022 – 2026
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/6 Volba členů výborů ZM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/7 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. – posunutí části splátky
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/8 Návrh na pořízení zrušení regulačního plánu RP4 – nároží Žerotínova nábřeží a část Strejcova sboru
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/9 Volba zástupců města do subjektů, kde je město členem
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 2/10 Rozprava občanů
 • 2/11 Rozprava zastupitelů
 • 2/12 ZávěrVytvořeno 21.11.2022 8:21:28 | přečteno 221x | martinamaca
load