Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

Dovolujeme si Vás pozvat na 30. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 29. června 2022 v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.


PROGRAM:

 • 30/1 Zahájení
 • 30/2 Rozprava občanů
 • 30/3 Zpráva o plnění usnesení
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/4 Informace z RM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/5 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2021
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/6 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2021 a auditorská zpráva
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/7 DSO – závěrečné  účty  za rok 2021
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/8 Závěrečný  účet  KTS EKOLOGIE s.r.o. za rok 2021
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/9 Zapojení města do projektu na podporu zaměstnanosti – pokračování Začít znovu
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/10 Schválení opatření navrhovaných Auditem Familly friendly community
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/11 Změna územního plánu Židlochovice č. VI
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/12 Schválení dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/13 MFRB – úplné znění Statutu MFRB města Židlochovice
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/14 Kontrolní a Finanční výbor
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 30/15 Rozprava občanů
 • 30/16 Rozprava zastupitelů
 • 30/17 Závěr

Vytvořeno 22.6.2022 8:19:20 | přečteno 435x | martinamaca
load