Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

Dovolujeme si Vás pozvat na 29. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 25. května 2022 v 18:00 hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.

PROGRAM:

 • 29/1 Zahájení
 • 29/2 Rozprava občanů
 • 29/3 Zpráva o plnění usnesení
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/4 Informace z RM
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o zřízení obecní policie
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/6 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice o nočním klidu
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/7 Rozdělení finančních prostředků z programu pro poskytování dotací na obnovy fasád domů v Židlochovicích v roce 2022
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/8 Přehled  rozpočtových  opatření  roku 2021
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/9 Úvěr z MFRB
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/10 Založení městské společnosti s ručením omezeným
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/11 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 na ulici Brněnská
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/12 Vyhlášení nového termínu žádosti z programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/13 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/14 Směna pozemků v k. ú. Vojkovice a Židlochovice
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/15 Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347 a pozemku parc. č. 24
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/16 Změna územního plánu Židlochovice č. VII
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/17 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/18 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/19 Vytvoření Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE
  Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
 • 29/20 Rozprava občanů
 • 29/21 Rozprava zastupitelů
 • 29/22 Závěr

Vytvořeno 18.5.2022 16:37:49 | přečteno 364x | martinamaca
load