Záměr prodeje bytové jednotky 2+1, č. 651/12 na sídlišti Družba

inzerat

inzerat

Město Židlochovice vyhlašuje záměr prodeje:

  • bytové jednotky č. 651/12 (dispozice 2+1) v domě č.p. 651 na sídlišti Družba v Židlochovicích. Dům č. p. 651 stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855 a podílu na pozemku p. č. 2801, zapsaném v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1855 náležící k bytové jednotce 651/12.  • Hlavním kritériem při hodnocení došlých nabídek je nejvyšší nabídková cena za danou bytovou jednotku.
  • Nabídky je možné podávat na podatelně MěÚ Židlochovice, ul. Nádražní 750.
  • K nabídkám podaným nebo došlým na Městský úřad Židlochovice po stanovené lhůtě nebude brán zřetel.
  • Nabídky podávejte v uzavřené obálce označené textem „Nabídka ke koupi bytové jednotky č. 651/12 v domě čp. 651 a souvisejícího podílu na pozemku č. 2801 - NEOTEVÍRAT“.
  • Nabídky podávejte do 24. 2. 2020 do 10 hodin

  • Informace podává a případné prohlídky zajišťuje JUDr. Libor Schönwälder – tel. 539 003 111 nebo 604 290 314.
  • Otevření obálek proběhne dne 24. 2. 2020 ve 14 hodin v kanceláři OIMH na ul. Masarykova 100 v Židlochovicích.
  • Kupní cena dané bytové jednotky bude zaplacena tak, že část kupní ceny ve výši 2 000 000 Kč bude zaplacena na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní na bytovou jednotku a podíl na pozemku do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Židlochovice o prodeji konkrétnímu kupujícímu, jinak má prodávající právo od smlouvy o budoucí smlouvě kupní odstoupit do 5 dnů po marném uplynutí lhůty 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Židlochovice o prodeji. 
  • Zůstatek kupní ceny dané bytové jednotky a kupní cena podílu na pozemku budou zaplaceny před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy (přičemž uzavření kupní smlouvy se předpokládá v období červenec až září 2020), jinak má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit do 5 dnů po marném uplynutí lhůty pro zaplacení zůstatku kupní ceny bytové jednotky a kupní ceny pozemku.

Související dokumenty:

- Nabídka prodeje bude v nejbližších dnech doplněna o fotografie a popis bytové jednotky -
byt c 12


Vytvořeno 7.2.2020 10:48:33 - aktualizováno 10.2.2020 15:20:43 | přečteno 1595x | renatanovakova
load