Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Židlochovice

Městský úřad Židlochovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Janem Vitulou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: 

 • Město Židlochovice, sál Komunitního centra, Legionářská 950

Doba konání:

 • 19. 10. 2022 od 18:00 hodin

Navržený program:

A/ Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

B/ Schválení programu

1/1 Rozprava občanů

1/2 Volba starosty a místostarosty a členů rady města

 • určení počtu místostarostů
 • určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
 • volba starosty
 • volba místostarosty/ů
 • volba členů rady města

1/3 Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • zřízení finančního a kontrolního výboru
 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru

1/4 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

1/5 Rozprava občanů

1/6 Rozprava zastupitelů

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Židlochovicích, dne 11. 10. 2022

 

dosavadní starosta města Židlochovice


Vytvořeno 11.10.2022 12:58:26 | přečteno 980x | martinamaca
load