SPEKULATIVNÍ VÝKUPY POZEMKŮ POD KRAJSKÝMI SILNICEMI

zamek foto pavel vrba

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházení na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků.

V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

V případě, že vlastníte pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, obracejte se přednostně s nabídkou na prodej pozemků na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru
Odbor majetkový

adresa: Žerotínovo nám. 3, Brno
tel.: 541 652 481
e-mail: benes.petr@kr-jihomoravsky.cz

Vytvořeno 3.10.2017 11:53:36 | přečteno 1129x | martina.maca
load