ROZHODNUTÍ HEJTMANA JMK O VYHLÁŠENÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

fire 785654 960 720

Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Rozhodnutí hejtmana:

ikona souboruRozhodnutí 104011 2017

ikona souboruPříloha 1

Další rady jak předejít požáru v přírodě nebo jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku naleznete na:
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predejit-pozaru-v-prirode
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-pozarum-a-co-delat-pri-jejich-vzniku

Vytvořeno 19.7.2017 7:21:16 - aktualizováno 19.7.2017 7:25:08 | přečteno 364x | martina.golova
load