Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

pozvanka

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 4. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 27. února 2019 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Židlochovicích, Nádražní 750.
PROGRAM:

4/1 Zahájení

4/2 Rozprava občanů

4/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice

npor. Bc. Libor Dofek vedoucí Policie ČR OO Židlochovice

4/4 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/5 Informace z jednání RM Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/6 Přijetí úvěru na financování dotačních akcí v r. 2019-2021

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/7 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – zájmové organizace pro rok 2019

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

4/8 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

4/9 Nabídka ke koupi podílu na pozemcích v k.ú. Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/10 Intenzifikace ČOV Židlochovice – průběžná informace

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

4/11 Žádost o změnu územního plánu

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/12 Rozdělení projednávaných změn územního plánu Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

4/13 Kontrolní výbor

Předkladatel: L. Kafka, předseda KV ZM

4/14 Rozprava občanů

4/15 Rozprava zastupitelů

4/16 Závěr

Vytvořeno 19.2.2019 15:35:03 - aktualizováno 19.2.2019 15:35:32 | přečteno 412x | renatanovakova
load