Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

17 zasedani

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 17. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 11. listopadu 2020 v 18:00 hod. v sále Komunitního centra, Legionářská 950.

Na jednání zastupitelstva se vztahuje specifická povinnost - užít ochranu dýchacích cest – roušku. Zajistit ochranu dýchacích cesta má každý účastník zasedání sám.


Ing. Jan Vitula

starosta města Židlochovice


PROGRAM:

PROGRAM:

 

17/1 Zahájení

17/2 Rozprava občanů

17/3 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/4 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/5 Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Židlochovice pro rok 2021

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/6 Dar podílu na pozemku p.č. 1658/2, k.ú. Židlochovice (trať Podsedky)

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/7 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 572/3 v k.ú. Židlochovice od ÚZSVM (část komunikace k Osevě)

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/8 Prodej části pozemku p.č. 1108/1, pod novým označením p.č. 1108/13, k.ú. Židlochovice společnosti E.ON – pozemek pod trafostanicí

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

17/9 Zrušení usnesení prodeje bytu č. 651/12 na Sídlišti Družba panu Josefu Labuťovi

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

17/10 Refinancování úvěru

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

17/11 MFRB – změny statutu

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/12 Úvěr z MFRB

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/13 TJ  Sokol Židlochovice – posunutí termínu vyúčtování dotace

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/14 Zápisy finančního a kontrolního výboru

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

17/15 Rozprava občanů

17/16 Rozprava zastupitelů

17/17 Závěr
Vytvořeno 3.11.2020 14:31:21 - aktualizováno 9.11.2020 10:30:25 | přečteno 246x | renatanovakova
load