Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

zm 1

POZVÁNKA

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 14. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 24. června 2020 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Židlochovicích, Nádražní 750.

PROGRAM:

 

14/1 Zahájení

 

14/2 Rozprava občanů

 

14/3 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/4 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/5 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2019 a auditorská zpráva

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/6 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2019

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/7 Podnět k pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/8 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – přistoupení města Ivančice k memorandu

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/9 Pořízení změny č. V ÚP Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/10 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy Projekt

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/11 Bezúplatný převod pozemku od Jihomoravského kraje p. č. 352/5

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

14/12 Dar pozemku p. č. 1527/1, k. ú. Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/13 Záměr prodeje bytových jednotek 651/12 a 651/14 v bytovém domě čp. 651 na sídlišti Družba

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/14 Vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/15 Záměr prodeje bytové jednotky 393/1 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/16 Záměr prodeje bytové jednotky 393/18 v bytovém domě čp. 393 na ul. Havlíčkova

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/17 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní jídelny -  obec Vojkovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/18 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní jídelny, Vyhláška – společný školský obvod – obec Přísnotice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/19 Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod – městys Nosislav, obec Sobotovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/20 Změna územního plánu Židlochovice č. IV

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/21 Příspěvky neziskovým organizacím na rok 2020

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/22 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 2020

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/23 Prodej podílu na pozemku p. č. 2817 pod bytovým domem č. p. 698, 699 v Židlochovicích, sídl. Družba SBD Cíl Šlapanice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

14/24 Rozprava občanů

 

14/25 Rozprava zastupitelů

 

14/26 Závěr


Vytvořeno 16.6.2020 8:15:18 - aktualizováno 16.6.2020 8:15:44 | přečteno 516x | renatanovakova
load