Poplatky na rok 2019

poplatky
1. Poplatek za psa

Splatnost do 31. 3. 2019

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

200,- Kč, pokud je pes chován v bytovém domě

150,- Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům

V ostatních případech

650,- Kč, pokud je pes chován v bytovém domě

450,- Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům

Upozorňujeme na povinnost  čipování psů


2. Poplatek za svoz odpadu

Splatnost do 31. 3. 2019 nebo čtvrtletně – SIPO

Sazba 650,- Kč/osoba/rok

Sleva 200,- Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu

Povinnost uhradit poplatek mají:

fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní a vlastníci bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.

Osvobození jsou poplatníci, kteří nepobývají min. 8 měsíců na území města. Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dní.

Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník (dítě), který v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má minimálně dva sourozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné domácnosti.

K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a o osvobození si požádat každý rok znovu.

Vytvořeno 7.1.2019 13:13:55 - aktualizováno 7.1.2019 13:15:20 | přečteno 727x | renatanovakova
load