Pomoc pro občany Ukrajiny

Veletrh práce pro občany Ukrajiny

Informace o veletrhu práce pro občany Ukrajiny, který se bude konat ve dnech 26. a 27. 5 2022 na BVV. Veletrh pořádá komunita HR Brainstorming ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem, a také ve spolupráci s Krajskou pobočkou v Brně. Prosím o vyvěšení letáku pro občany Ukrajiny ve Vaší obci, popř. na Vašem webu či jiným vhodným způsobem.

Více informací naleznete také ukrajina.brno.cz 


13.5.2022 11:26:51 | přečteno 263x | martinamaca | Celý článek
 

Veřejná finanční sbírka

Město Židlochovice vyhlašuje veřejnou finanční sbírku za účelem získání peněžitých prostředků na zmírnění následků ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a pomoc válečným uprchlíkům umístěných ve městě Židlochovice.

Pro tento účel je zřízen speciální účet u Komerční banky, a. s., číslo účtu: 123-545 986 0277/0100.

Přispět lze také prostřednictvím sbírkových pokladniček, které jsou umístěny:
  • v Informačním centru, Masarykova 100
  • na podatelně Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750
  • v Městské knihovně, Nádražní 232.
Děkujeme Vám za podporu a pomoc.
21.3.2022 16:55:34 | přečteno 293x | martinamaca | Celý článek
 

Mimořádná sbírka materiální vybavení

Město Židlochovice oznamuje, že od soboty 19. března UKONČUJE mimořádnou sbírku materiálního vybavení pro umístění válečných uprchlíků v našem městě. Veškerého vybavení máme prozatím dostatek.

Děkujeme všem za podporu a pomoc.

15.3.2022 9:10:42 | přečteno 741x | martinamaca | Celý článek
 

Vyjádření starosty města - Pomoc občanům Ukrajiny

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás informoval o aktuální situaci týkající se ubytování uprchlíků z Ukrajiny v našem městě. V souvislosti s válkou na Ukrajině se naše město  také připravuje na příjem uprchlíků z Ukrajiny.

15.3.2022 9:03:20 | přečteno 371x | martinamaca | Celý článek
 

Příspěvek pro solidární domácnost

V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online.

Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.

4.4.2022 16:16:43 | přečteno 463x | martinamaca | Celý článek
 

ÚŘAD PRÁCE ČR: Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají.

3.3.2022 9:43:53 | přečteno 190x | martinamaca | Celý článek
 

SVS umožňuje výjimky pro vstup zvířat doprovázejících válečné uprchlíky z Ukrajiny

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem na Ukrajině oznamuje, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

3.3.2022 9:28:36 | přečteno 157x | martinamaca | Celý článek
 

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 na dobu 30 dnů.

3.3.2022 9:25:47 | přečteno 154x | martinamaca | Celý článek
 

Pomoc Ukrajině

Sbírky | Ubytování

1.3.2022 20:21:34 | přečteno 321x | martinamaca | Celý článek
 
Vytvořeno 28.2.2022 18:10:38 | přečteno 1041x | martinamaca
load