Opatření města platné od 2. června 2021

logo_mesta

Pokyn tajemnice úřadu č. 8/2021

V Židlochovicích dne 24.05.2021


Opatření města Židlochovice v návaznosti na usnesení rady města Židlochovice č. 2021/51/8

V návaznosti na usnesení rady města Židlochovice č. 2121/51/8 ze dne 12. 02. 2021 s účinností od 14. 02. 2021, tajemnice Městského úřadu Židlochovice

ruší opatření spočívající v omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“).

 a to ke dni 02. 06. 2021

I nadále platí, že pokud není osobní účast klienta na úřadě nezbytná, upřednostňuje se nahrazení osobního kontaktu jinými formami (písemný, elektronický, telefonický -  prostřednictvím pracoviště podatelny, příp. prostřednictvím elektronické adresy podatelny - podatelna@zidlochovice.cz, datovými schránkami, Českou poštou), ve všech případech, kdy je to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou).

Tajemnice dále zdůrazňuje povinnost ve všech vnitřních prostorách úřadu používat roušky, při kontaktu s klienty respirátory, dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky.

Klienti, kteří se dostaví k osobnímu vyřízení svých záležitostí, případně jsou předvolání k jednání (ať v úřední či neúřední den) jsou povinni být vybavení ochrannými pomůckami (respirátor, nanorouška). Pokud klienti nebudou vybaveni ochrannými pomůckami, lze si tyto opatřit na podatelně úřadu.

 

V případě, že klient nebude souhlasit s použitím ochrany dýchacích cest v prostorách úřadu, nebude obsloužen.

Tajemnice současně ke stejnému termínu ruší Pokyn tajemnice úřadu č. 6/2021 ze dne 12. 04. 2021.

Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice Městského úřadu Židlochovice


Dokument ke stažení ikona souboruZDEVytvořeno 28.5.2021 8:22:13 - aktualizováno 28.5.2021 9:18:32 | přečteno 2165x | renatanovakova
load