Opatření k chodu Městského úřadu Židlochovice

DSC 4424

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021, č. 1065 (vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021), Usnesení vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2121, č. 1066 o přijetí krizového opatření a usnesení rady města Židlochovice č. 2121/51/8 ze dne 12. 02. 2021 stanovuje tajemnice Městského úřadu Židlochovice opatření spočívající v úpravě osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“).


Cílem opatření je, pokud není osobní účast klienta na úřadě nezbytná, upřednostnit a nahradit osobní kontakt jinými formami (písemný, elektronický, telefonický -  prostřednictvím pracoviště podatelny, příp. prostřednictvím elektronické adresy podatelny - podatelna@zidlochovice.cz, datovými schránkami, Českou poštou), ve všech případech, kdy je to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou).

Tajemnice dále zdůrazňuje povinnost zaměstnanců ve všech vnitřních prostorách úřadu používat respirátory, zejména, při kontaktu s klienty, dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky.

Klienti, kteří se dostaví k osobnímu vyřízení svých záležitostí, případně jsou předvolání k jednání (ať v úřední či neúřední den) jsou povinni být vybavení ochrannými pomůckami (respirátor, nanorouška) a dodržovat rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorách budovy úřadu.

Pokud klienti nebudou vybaveni ochrannými pomůckami, lze si tyto opatřit na podatelně úřadu.

V případě, že klient nebude souhlasit s použitím ochrany dýchacích cest v prostorách úřadu, nebude obsloužen.

Uvedené opatření je platné od 26. 11. 2021 do odvolání. 

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice Městského úřadu Židlochovice

Vytvořeno 26.11.2021 10:01:54 | přečteno 346x | martinamaca
load