Dohody o výkonu pěstounské péče

Doprovázející organizace poskytuje pěstounům poradenství, zajišťuje jejich vzdělávání, podporuje kontakt dítěte s jeho původní rodinou, zprostředkovává rodinám psychologickou pomoc a další odborné služby. 


S vybranou doprovázející organizací musí  každý pěstoun uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Pěstouny mohou doprovázet pověřené osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstoun může být tedy doprovázen krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením.

Cílem doprovázení je podpora pěstounů při péči o svěřené dítě tak, aby v této péči neselhávali a dokázali dítěti zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí.

Naše akce:


Pěstounská péče očima biologického dítěte,  Skleněnka, z.s.Biologické dítě v pěstounské péči

Vytvořeno 24.4.2017 17:11:22 - aktualizováno 30.7.2021 11:47:15 | přečteno 659x | martina.maca
load