Chytré Líchy - ve výběrovém řízení zvítězil návrh Ing. arch. Petra Pelčáka

186522460 4353708954639368 8941480810889222066 n

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vítězný architektonický návrh čtvrti Chytré Líchy počítá se zónou bez aut. Zapracuje i požadavky obyvatel Židlochovic

Židlochovice, 12. května 2021

Židlochovická čtvrť budoucnosti Chytré Líchy bude vycházet z návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti. Jako nejvhodnější pro koncepci plánované čtvrtě ho vybrala hodnotící komise, její doporučení v pátek 7. května schválila Rada města Židlochovice. Ta plánuje do architektonického návrhu ve spolupráci s vybraným atelierem zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti.

Vizualizace studie architektonické kanceláře Pelčák a partner architekti najdete zde

Výběrového řízení na nejlepší urbanisticko-architektonickou studii čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích se účastnilo pět předních tuzemských architektonických kanceláří. Sedmičlenná odborná komise označila jako nejvhodnější návrh kanceláře Pelčák a partner architekti. Doporučení komise posvětili na svém zasedání i radní Židlochovic. Ti tak plánují s kanceláří navázat úzkou spolupráci při vytváření územní studie čtvrti Chytré Líchy.

186517038 4353708941306036 1655711522929572099 nNávrh mimo jiné počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvrti, vozy by namísto toho měly parkovat na okrajích lokality. Celý projekt je podle starosty Jana Vituly maximálně participativní. Se svými připomínkami by se na něm měli podílet i obyvatelé Židlochovic. Vítězná kancelář by pak měla nejdůležitější aspekty do svého návrhu zanést. „Chceme eliminovat například obavy současných obyvatel okolních ulic, že jim lidé z nové čtvrti budou parkovat před domem. V návaznosti na to tedy bude oproti původnímu návrhu snížena bytová zástavba v Líchách, kapacity parkovišť na okraji ale zůstanou stejné. K redukci zástavby jsme přistoupili i kvůli připomínkám současných obyvatel skrz omezení výhledu z jejich domovů. V území zároveň zůstane rezerva na případné rozšíření parkovacích ploch, pokud by se ukázalo, že je to nutné,“ upřesnil starosta.

Právě univerzálnost a také možnost pružně upravovat návrh na základě připomínek obyvatel Židlochovic byla podle Vituly jedním z hlavních důvodů, proč tato koncepce zvítězila. Podle architekta města Židlochovice Pavla Jury zároveň návrh jako jediný z návrhů nevyžaduje zásadní změnu územního plánu z důvodů výstavby bytových domů. „Vítězný návrh počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita,“ doplnil Jura. Podobně funkční projekt se stejně pojatými byty přitom funguje například ve Vídni.

Jedním z hlavních cílů čtvrti je její uhlíková neutralita. Vítězný architektonický návrh počítá také s výrazným využitím fotovoltaiky. „Na střechách včetně krytých parkovišť by měly být umístěny fotovoltaické panely. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další modely. Díky centralizaci parkování by čtvrť zároveň měla být připravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné u společných parkovacích ploch”, uvedl koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta. Čtvrť kromě toho počítá pro tamní obyvatele také s nabídkou carsharingu.

V oblasti udržitelnosti pak vítězný návrh podle hodnotící komise výborně pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, tedy s vzájemnou synergií vody a zeleně v lokalitě. Z hlediska vegetace je dominantním prvkem páteřní ulice čtvrti lemovaná stromy, zeleň by se samozřejmě měla nacházet i okolo všech bytových jednotek. Využíváno bude také zelených střech, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Díky progresivnímu přístupu by měla čtvrť co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí a během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést mimo pozemek.

Vítězný návrh pak pracuje i se socializačními prvky, které umisťuje na okraji celé čtvrti, aby je mohli využívat i stávající obyvatelé. Počítá konkrétně s komunitním hubem, fitparkem, coworkingovými prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami.

O čtvrti Chytré Líchy

Unikání výstavba Chytré Líchy je prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v České republice. Má vzniknout v Židlochovicích na Brněnsku. Kombinovat bude nejnovější ekologické a smart technologie spolu s prvky sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy, měla by tak být vzorem pro další obce v Česku i v Evropě. Její výstavba by měla začít v roce 2022. Projekt finančně podpořila německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj. Více informací o udržitelné čtvrti Chytré Líchy je možné nalézt na webu chytrelichy.cz.

Kontakt:

Martin Svoboda

Senior PR Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil: +420 728 534 650

e-mail: svoboda@lesensky.cz

Štursova 583/49, 616 00 Brno

www.lesensky.cz|Facebook|Linkedin


Vytvořeno 18.5.2021 12:03:06 - aktualizováno 18.5.2021 12:09:35 | přečteno 360x | renatanovakova
load