22. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

logo_mesta

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 22. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 23. června 2021 v 18:00 hod. v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.
PROGRAM:

22/1 Zahájení

22/2 Rozprava občanů

22/3 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/4 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/5 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád nemovitostí v roce 2021

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

22/6 Rozdělení finančních prostředků z programu na rekonstrukci a opravu fasád domů na náměstí Míru v roce 2021

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

22/7 Závěrečný účet - hospodaření města za rok 2020 a auditorská zpráva

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/8 Účetní závěrka města Židlochovice za rok 2020

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/9 Poskytnutí půjčky spolku Archeopark Cézavy

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/10 Prodej bytu č. 14, sídliště Družba č. p. 652 – kupující Dr. Ing. Karel Kraus

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/11 Prodej bytu č. 651/1, sídl. Družba 651, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/12 Prodej bytu č. 651/13, sídl. Družba 651, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/13 Prodej bytu č. 652/12, sídl. Družba 652, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/14 Prodej bytu č. 652/13, sídl. Družba 652, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

22/15 Nabídka na koupi podílů na pozemcích parc. č. 1174/3 a 1174/9 v k. ú. Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

22/16 Rozprava občanů

22/17 Rozprava zastupitelů

 

22/18 Závěr


Vytvořeno 15.6.2021 10:43:47 - aktualizováno 15.6.2021 10:44:09 | přečteno 273x | lenka.betasova
load