18. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

pozvanka

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na 18. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 16. prosince 2020 v 18:00 hod. v kulturním sále Masarykova kulturního domu, Tyršova 161,  Židlochovice.

PROGRAM:

18/1 Zahájení

18/2 Rozprava občanů

18/3 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/4 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/5 Rozpočet  roku  2021 a střednědobý výhled 2021-2025

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/6 Návrh zástavní smlouvy B. J. 4 PB – PČB ŽIDLOCHOVICE

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/7 Směna pozemku p.č. 591/13 v k.ú. Unkovice za část pozemku p.č. 1520 v k.ú. Nosislav - pro rozšíření ČOV Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/8 Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/9 Vyhlášení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021“

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/10 Prodej bytu č. 12 na sídlišti Družba 651 v Židlochovicích

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/11 Prodej bytu č. 4 v ul. Zámecká čp. 234 v Židlochovicích

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/12 Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/13 Přijetí daru pozemku v lokalitě Pastviska v k.ú. Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/14 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – podpora zájmových činností pro rok 2021

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

18/15 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

18/16 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2021

Předkladatel: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města Židlochovice

18/17 Vydání změny územního plánu Židlochovice č. I a III

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/18 Směna pozemků se společností Cezava a.s.

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/19 Přistoupení do Paktu starostů a  primátorů

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/20 Kontrolní a Finanční výbor

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

18/21 Rozprava občanů

18/22 Rozprava zastupitelů

18/23 ZávěrVytvořeno 8.12.2020 11:45:48 - aktualizováno 8.12.2020 11:50:04 | přečteno 320x | renatanovakova
load