15. zasedání zastupitelstva města

Výstřižek

POZVÁNKA

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 15. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 2. září 2020 v 18:00 hod. v klubovně Komunitního centra, Legionářská 950.


PROGRAM:

15/1 Zahájení

 

15/2 Rozprava občanů

 

15/3 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/4 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/5 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 12/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/6 Individuální dotace na opravu štítové zdi bytového domu č. p. 153 na náměstí Míru

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/7 Odpuštění nájmů v době karanténních opatření  covid-19

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/8 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky mezi Svratkou a silnicí II/416 (p.č. 1163/11 a 1163/23)

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/9 Prodej městského bytu č. 12 na sídl. Družba, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/10 Prodej městského bytu č. 14 na sídl. Družba, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/11 Zrušení daru pozemku p.č. 1658/2 v trati Podsedky

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

15/12 Koupě pozemků  v k.ú. Židlochovice – pozemky u soutoku Svratky, Cézavy a benzinky ve Vojkovicích

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/13 Přijetí  kontokorentu od  ČS a.s.

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

15/14 Rozprava občanů

 

15/15 Rozprava zastupitelů

 

15/16 Závěr


Vytvořeno 25.8.2020 11:00:22 - aktualizováno 25.8.2020 11:05:17 | přečteno 357x | renatanovakova
load