12. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

zasedani

POZVÁNKA

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na 12. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 11. března 2020 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Židlochovicích, Nádražní 750.


PROGRAM:

 

12/1 Zahájení

 

12/2 Rozprava občanů

 

12/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice

npor. Bc. Libor Dofek vedoucí Policie ČR OO Židlochovice

 

12/4 Zpráva o plnění usnesení

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/5 Informace z RM

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/6 Prodej bytových jednotek č. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 Havlíčkova č. p. 393, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/7 Přijetí daru – pozemek p. č. 1658/2  v trati Podsedky v k.ú. Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/8 Nabídka na koupi pozemků p. č. 1162 a 1015/1 v k.ú. Židlochovice (u Svratky)

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/9 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice v roce 2020

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/10 Podmínky pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního programu – zájmové organizace pro rok 2020

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/11 Smlouva o poskytnutí příspěvku obcí na výstavbu pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní jídelny, Vyhláška – společný školský obvod s obcemi Syrovice a Žabčice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/12 Prodej pozemku p.č. 2020/2 v k.ú. Blučina spolku Archeopark CEZAVY z.s.

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

12/13 Převod pozemků pod stavbou terminálu IDS

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/14 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro realizaci výstavby obchodního objektu u Litavy, Židlochovice

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/15 Prodej části parcely p. č. 1442 v k. ú. Židlochovice na ulici Palackého

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

 

12/16 Rozprava občanů

 

12/17 Rozprava zastupitelů

 

12/18 ZávěrVytvořeno 3.3.2020 13:43:53 | přečteno 545x | renatanovakova
load