Ztráty a nálezy

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinnen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštními právními předpisy.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty 3 roků od jejího odevzdání obci, je povinnen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci. Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do 3 let od jeho odevzdání, stává se vlastníkem movitých věcí nalezených a opuštěných město Židlochovice.

Nalezené movité věci se odevzdají na Podatelnu MěÚ Židlochovice, pracoviště Nádražní 750.

Nalezená zvířata se odevzdávají na Městskou policii Židlochovice, pracoviště Komenského 38. V případě nálezu zvířete určeného k zájmovému chovu postupuje MPŽ tak, že po zaevidování nálezu v knize nálezů a jeho zveřejnění na úřední desce nalezené zvíře předá příslušnému zařízení.

Nálezy jsou zveřejněné na úřední desce MěÚ Židlochovice.

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, je takový nález odevzdán provozovateli těchto zařízení, který s nimi naloží podle jiných právních předpisů.


Vyzýváme majitele níže uvedených věcí, aby se přihlásili v provozní době na podatelně Městského úřadu, Nádražní 750,

případně na tel.: 547 428 711.

Datum nálezu Nalezené věci Místo nálezu 
28. 2. 2017mobilní telefon bez bateriesídl. Družba, u MŠ
15. 2. 2017svazek klíčů na stužce s přívěskyul. Cukrovarská, parkoviště
12. 1. 2017svazek dvou klíčůul. Nádražní, u PENNY
5. 1. 2017svazek dvou klíčů s klíčem od automobiluul. kpt. Rubena
4. 1. 2017klíč od automobilu Škodaul. Komenského, za hřbitovem14.4.2015 11:00:11 - aktualizováno 10.3.2017 11:59:08 | přečteno 607x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load