Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
OZPSU/4810/2017-8-2 - SR 24.3.2017 - 3.4.2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Komunitní centrum ŽIdlochovice MěÚ Židlochovice OZPSU Veřejná vyhláška
OD/22727/2016 24.3.2017 - 10.4.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o SP - Hrušovany u Brna, úprava vjezdů, stání, chodníků a zastávky MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
24.3.2017 - do odvolání Rozpočet roku 2017 Město Židlochovice -----
24.3.2017 - 1.1.2018 Rozpočtové opatření rozpočtu 2017 Město Židlochovice -----
OD/5063/2017 23.3.2017 - 13.4.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úpravy provozu v Hrušovanech u Brna MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
23.3.2017 - 31.12.2017 Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb. MěÚ Židlochovice - tajemník -----
OD/4982/2017-2 KR 21.3.2017 - 6.4.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na nám. Míru a ul. Masarykova, Legionářská, Komenského, Havlíčkova a Žerotínovo nábřeží ve městě Židlochovice v rámci pořádání kulturních akcí MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
OD/22062/2016-5 SO 21.3.2017 - 6.4.2017 Rozhodnutí - Stavební povolení - Hrušovany u Brna, modernizace ul. Vodní, úsek 225 MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
21.3.2017 - 6.4.2017 Závěrečný účet - Region Židlochovicko DSO Region ŽIdlochovicko -----
OZPSU/4332/2017 20.3.2017 - 5.4.2017 Oznámení zahájení ÚŘ - Kanalizace Medlov MěÚ Židlochovice - OUPSU Oznámení
OZP/3226/2017 20.3.2017 - 5.4.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení SŘ - Kanalizační řád městys Nosislav MěÚ Židlochovice - OŽP Veřejná vyhláška
13.3.2017 - do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
OVS/3845/2017 10.3.2017 - 27.3.2017 Veřejná vyhláška + Usnesení - Zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu - Hutterovi MěÚ Židlochovice - OVS Veřejná vyhláška
8.3.2017 - 27.3.2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na r. 2017-2019 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň -----
8.3.2017 - 27.3.2017 Návrh rozpočtu na r. 2017 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň -----
8.3.2017 - 27.3.2017 Závěrečný účet za r. 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň -----
3.3.2017 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017 a 2018 a rozpočtového provizoria na rok 2017 na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
28.2.2017 - 3.4.2017 Výběrové řízení pro obsazení místa strážník městské policie v Židlochovicích MěÚ Židlochovice - tajemník Výběrové řízení
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
OUPSU/19848/2016/Ka 27.2.2017 - 30.3.2017 Oznámení projednání návrhu Územní studie "Těšany, Loklaita Pod Hrázdou - D1 a D2" MěÚ Židlochovice - OUPSU Oznámení
OD/3344/2017-2 KR 23.2.2017 - 29.3.2017 Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/425 v souvislosti s vybudováním odbočovacího pruhu do lokality Za Školou, Rajhrad MěÚ Židlochovice - OD Oznámení
13.2.2017 - 15.5.2017 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice Město Židlochovice -----
10.2.2017 - 11.5.2017 Vyhlášení dotačního programu - Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2017 Město Židlochovice Oznámení
9.2.2017 - 10.5.2017 Dotační program Města Židlochovice na podporu zájmových činností pro rok 2017 Město Židlochovice Oznámení
29.12.2016 - 3.4.2017 Výběrové řízení na prodej hmotné nemovité věci - skladového objektu bez pozemku v k.ú. Vranovice nad Svratkou Správa státních hmotných rezerv Praha Výběrové řízení
4.8.2016 - 5.8.2019 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle rozpočtových ptavidel ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 SB., Město Židlochovice -----
1.8.2016 - do odvolání Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - el. dražba ----- -----
9.4.2015 17:35:26 | přečteno 74649x | tana
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load