Projekty

Interakční prvek I. P. 41

informace o projektu

Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000157

8.2.2017 13:48:27 - aktualizováno 8.2.2017 13:54:21 | přečteno 32x | martina.maca | Celý článek
 

MAP ORP Židlochovice

20.10.2016 10:35:26 | přečteno 133x | martina.maca | Celý článek
 

ZŠ Židlochovice – sportovní areál

letacek sportoviste

ZŠ Židlochovice má moderní sportovní areál pro venkovní sporty. V odpoledních hodinách mohou areál využívat občané města i okolních obcí. Při pobytu na sportovišti je nutné dodržovat provozní řád. Areál byl vybudovaný z finančních zdrojù Evropské unie, města Židlochovice a za přispění obcí Blučina, Branišovice, Hrušovany u Brna, Medlov, Opatovice, Sobotovice, Unkovice, Vranovice, Žabčice, Nosislav.  

17.8.2016 11:47:04 | přečteno 444x | martina.golova | Celý článek
 

Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

projekty ministerstvo EU

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje Město Židlochovice toto oznámení:  

19.4.2016 6:57:04 - aktualizováno 20.4.2016 9:37:45 | přečteno 229x | martina.golova | Celý článek
 

Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice

loga konsolidace

V roce 2015 město Židlochovice zrealizovalo projekt „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice“, jehož cílem standardizace a centralizace služeb technologické centra pro ORP Židlochovice a městem zřizované a zakládané organizace, případně vytvoření nových nebo zvýšení úrovně stávajících poskytovaných služeb.

10.12.2015 13:52:20 - aktualizováno 10.12.2015 13:55:08 | přečteno 331x | martina.golova | Celý článek
 

Dokončení půdní vestavby hasičské zbrojnice

Od června minulého roku probíhaly na hasičské zbrojnici stavební práce, jejichž výsledkem je půdní vestavba  zázemí pro službu konající hasiče: tři pokoje, jednací místnost s kuchyňskou linkou, soc. zařízení, úložný prostor. 

14.4.2015 14:38:48 | přečteno 524x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice

Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. Záměrem je zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další vzdělávání cílové skupiny žáků.

14.4.2015 14:35:39 | přečteno 485x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Standardizace orgánů sociálně právní ochrany ORP Židlochovice

Město Židlochovice realizuje projekt Standardizace orgánů sociálně právní ochrany ORP Židlochovice. Na tento projekt jsme obdrželi finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 1 363 481,30 Kč. 

14.4.2015 14:32:42 | přečteno 415x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Projekt meziobecní spolupráce

Město Židlochovice zahájilo realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. 

14.4.2015 14:14:51 | přečteno 577x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Zvýšení kvality služeb MěÚ

Město Židlochovice je partnerem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

14.4.2015 14:12:50 | přečteno 878x | Jiří Třísko | Celý článek
 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load