Mapový server


Orientační plán města

orientacni mapa, obrázek se otevře v novém okněOrientační plán města Židlochovice s vyznačením památek, zajímavých míst a s vyhledáním ulic. Pohyb po mapě se  provede posunem, nebo změnou velikosti červeného rámečku v menší mapě  v pravé části obrazovky nahoře. Posuvníkem pod ní se provádí změna velikosti rámečku - přiblížení v mapě. Také je možno použít funkce zoom a posun mapy tažením. 

Mapové služby Židlochovice

 Mapové služby obsahují tematicky zaměřené jednoduché geoportály pro odborníky i širokou veřejnost, postavené nad GIS mapovým serverem města Židlochovice. Je možné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí. K dispozici jsou mapy bývalého pozemkového katastru, územní plány s regulativy, legendami a textovými částmi, technická infrastruktura z územně analytických podkladů, turistická mapa Židlochovicka 1:25:000, výkresy územně analytických podkladů, přehledky územního a správního členění, ortofotomapy z různých let pro sledování vývoje v území a povodňový geoportál s přehledem záplavových území. Je možný vlastní zákres ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisk a nebo export do .jpg a to až do formátu A0. Samozřejmostí je jednoduché měření vzdáleností a ploch a  také vygenerování krátkého odkazu(přes databázi) na konkrétní  výřez a kompozici dat, kterým je možno geoportál  v nastaveném stavu přímo spustit a nebo odkaz poslat.

Tématické  geoportály :

(pro spuštění geoportálu klikněte prosím na obrázek vedle popisu geoportálu)

1. Území působnosti stavebních a matričních úřadů v rámci ORP Židlochovice, rozloha katastrálních území a počty obyvatel, rozměry území, katastrální území v okolí, ORP Jihomoravského kraje a území obcí kraje, ortofotomapy z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2012 a 2014 pro možnost sledování změn v území. 

Územní členění, ortofotomapy, obrázek se otevře v novém okně
2. Rychlé zobrazení vlastnictví pozemků z aktuálních katastrálních map (tam kde již je DKM jsou mapy denně aktualizovány ze serveru národního portálu INSPIRE), mapy bývalého pozemkového katastru, orientační plány obcí s názvy ulic a čísly popisnými a evidenčními, historická mapa(II. a III.vojenské mapování), základní mapa (ZABAGED) 1:10000 (to vše pro celé území ČR). Vyhledávání adres, čísel popisných i parcel v rámci katastru nemovitostí.

Tento geoportál má novou koncepci, postavenou na nejmodernějších technologiích a je také ukázkou jak budou postupně vypadat i ostatní zde prezentované geoportály.
geoportal katastr, obrázek se otevře v novém okně
3. Zobrazení a prohlížení územních plánů v návaznosti katastrálních hranic (rastrové územní plány jsou zamaskovány po hranicích katastrálního území) včetně  legend, razítek, textových části, odůvodnění a regulativů přes tlačítko "i=" atributy. (portál je průběžně udržován).

Geoportál územního plánování, obrázek se otevře v novém okně
4. Zobrazení informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Data na podkladu turistické mapy a nebo ortofotomapy a  katastrální mapy dle vašeho výběru. Pasportní listy poskytovatelů dat o území jsou k dispozici v atributech objektů přes tlačítko "i=" atributy.


*) také je možno využít: 
(popis níže, na konci stránky)
Technická infrastruktura, obrázek se otevře v novém okně
5. Územně analytické podklady - třetí úplná aktualizace prosinec 2014, grafická část - rastrové výkresy v geoportálu s  prohlížením průhledně s podloženou ortofotomapou (Geodis Brno 2012), nebo celý výkres včetně legend a popisů.

Výkresy ÚAP, obrázek se otevře v novém okně
6. Nový geoportál s údaji v území k řešení povodňových situací. Přehled záplavových území i nevyhlášených. Portál je  v současné době  ve vývoji a je ve zkušebním provozu.

Povodňový geoportál, obrázek se otevře v novém okně

Geoportály fungují také jako WMS služba (Web Map Service) dle specifikace OGC (Open Geospatial Consortium verze 1.3.0). Adresu WMS uvedenou u geoportálu  prosím připojte do svého GISu v části připojit wms službu. Adresu WMS nelze z těchto stránek  přímo spustit. Geoportál spustíte kliknutím na obrázek (banner) geoportálu.

Některé další WMS služby v ČR, které jsou k dispozici k připojení do vašeho GIS najdete zde.


Důležitá tlačítka v geoportálech:

ap help, obrázek se otevře v novém okněkliknutím na tlačítko s otazníkem v geoportálu je možno zobrazit návod k ovládání  geoportálu
odkaz, obrázek se otevře v novém okně

kliknutím na tlačítko se špendlíkem je možno vygenerovat krátký odkaz na nastavený výřez a data a takto potom geoportál spouštět a nebo odkaz poslat

atributy, obrázek se otevře v novém okněkliknutím na tlačítko "i=" se zapne identifikace a pak po kliknutí na konkrétní data se zobrazí atributy do bubliny (malého okna). Pokud je obsahem atributu odkaz na soubor nebo webové stránky, kliknutím na tento odkaz se zobrazí obsah v novém okně , nebo nové záložce (dle zvoleného prohlížeče).

Služby (Geoportály)  jsou  průběžně doplňovány a vylepšovány tak, aby dobře sloužily odborníkům i široké veřejnosti.
Veškeré připomínky a podněty směřujte prosím na havel@zidlochovice.cz (správce GIS).
Přejeme příjemnou práci s geoportály nad mapovým serverem Židlochovice.

Jak vznikal geografický informační systém pro ORP Židlochovice

gisday 5yrs, obrázek se otevře v novém okně
Kliknutím na obrázek vlevo se zobrazí stránka o geografickém informačním systému na úřadě v Židlochovicích.
Na obrázku je symbol celosvětového dne GIS, který letos bude ve středu 16.listopadu 2016Mapový portál Jihomoravského kraje

mapovy portal jmk, obrázek se otevře v novém okněDalší mapové podklady lze najít na Mapovém portálu Jihomoravského kraje


*) K informaci o technické infrastruktuře je také možno využít službu e-UtilityReport Žádost o vyjádření k existenci sítí.
Služba e-UtilityReport vygeneruje žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí v oblasti, která vás zajímá  a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
16.4.2015 15:13:49 - aktualizováno 13.7.2016 13:26:51 | přečteno 2557x | vit.havel
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load