Jak si vyřídit, formuláře

Řešení životních situací

Návody na řešení životních situací prostřednictvím našeho úřadu. Jak co zařídit. Na koho se obrátit. Které doklady potřebujete pro jejich vyřízení. 

ODBOR DOPRAVY

 • oddělení řidičských průkazů
 • oddělení silničního a speciálního stavebního úřadu
 • oddělení registrace a schvalování vozidel
 • oddělení přestupků

ODBOR FINANČNÍ

 • oddělení půjček "Půjčky z fondu rozvoje bydlení"
 • místní poplatky

ODBOR INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • oddělení místních komunikací a veřejného prostranství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 • byty ve vlastnictví města
 • dávky hmotné nouze
 • dům s pečovatelskou službou
 • kurátor pro dospělé
 • kurátor sociálně-právní ochrany dětí
 • lékařské předpisy
 • parkovací průkazy
 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • příspěvek na péči
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • seniorpasy
 • zvláštní příjemce důchodu

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

 • oddělení matriky a evidence obyvatel
 • oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 • oddělení registrace a správy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD

 • oddělení myslivosti, lesů a ochrany zemědělského půdního fondu
 • oddělení vodního hospodářství
 • oddělení odpadů a ochrany ovzduší
 • oddělení ochrany přírody a krajiny
 • oddělení památkové péče
 • oddělení územního plánování
 • oddělení stavebního úřadu
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load