Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2017 dotační program.

Finanční podpora tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky.

Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru.

Zásady pro využití těchto neinvestičních prostředků (dále jen „Zásady“) jsou spolu s příslušnými formuláři žádostí, seznamem povinných příloh a potvrzení, kvóty pro ORP Židlochovice, stanovení uznatelných nákladů  vyvěšeny na www.mkcr.cz. Zde je nutno vyhledat „ kulturní dědictví“ dále „památky“ dále „dotační programy“

MěÚ Židlochovice se ve smyslu „Zásad“ pro využití těchto neinvestičních prostředků z rozpočtu MK ČR hlásí k administraci vypsaného programu.

Pro památky, které nejsou ve vlastnictví státu a leží  v obvodu působnosti pověřené obce s rozšířenou působností Židlochovice je možno podat žádost na povinných formulářích s povinnými přílohami v termínu: 

 • pro první kolo dle „Zásad“ do  28. 2. 2017  
 • pro druhé kolo dle“Zásad“ do  30. 4. 2017

na adresu: 

 • MěÚ Židlochovice, Kancelář tajemníka, pracoviště památkové péče
  Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Konzultaci a odbornou pomoc při zpracování žádostí poskytuje:

 • Ing. Hana Hanzlíková
  pracoviště památkové péče, Kancelář tajemníka
  MěÚ Židlochovice
  po předchozí dohodě přes ústřednu úřadu 547 428 711  

8.2.2017 13:39:32 - aktualizováno 8.2.2017 13:44:37 | přečteno 136x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load