Město objektivem času


Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Poslední desetiletí 19. století bylo ve znamení vzestupu národního uvědomění, národní hrdosti a rovnoprávnosti v Čechách i na Moravě. Výrazem tohoto probuzeného vědomí bylo zakládání spolků s různým společenským, kulturním a odborným posláním. Velmi rychle se v českém světě ujímaly myšlenky Dr. M. Tyrše - spojení tělesné zdatnosti s národním uvědoměním, pracovat na uskutečnění myšlenky zdravého, samostatného národa. Nositelem těchto snah byla Tyršem založená tělocvičná organizace s názvem Sokol. 

13.4.2015 10:26:58 | přečteno 651x | Jiří Třísko | Celý článek
 

95. výročí Sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Židlochovicích

Český sbor dobrovolných hasičů v Židlochovicích byl založen v roce 1911 a stal se součástí hasičské župy č. 44, která později nesla název Hasičská župa MUDr. Hynka Světlíka. V tehdejších dvojnárodnostních Židlochovicích měl tento čin velký význam, neboť němečtí hasiči ve městě existovali již od roku 1873. 

13.4.2015 10:32:40 | přečteno 603x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Hrob velmože

Hrob velmože

V červenci roku 1953 při vyhledávání slovanských pohřevišť v okolí Židlochovic a Blučiny byl u silnice mezi oběma obcemi objeven dr. K. Tikelkou hrob z období stěhování národů t.j. z 5 století. 

13.4.2015 10:35:58 | přečteno 703x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Majitelé Židlochovic

Židlochovice, žerotínský zámek

Židlochovice jsou velmi starým sídelním místem. V době příchodu Slovanů zde asi žil rod stařešiny Židlocha od jehož jména odvozuje město své pojmenování. 

13.4.2015 10:39:38 | přečteno 728x | Jiří Třísko | Celý článek
 

První písemné zmínky

Listina z doby krále Václava I.

Židlochovice vznikly na výhodném sídelním prostoru na soutoku Svratky s Cezavou a na úpatí svahu kopce Výhonu. Archeologické důkazy pradávného osídlení pocházejí z doby příchodu Slovanů do našich zemí.

Od těch dob je místo neustále osídleno a přečkalo všechny pohromy jež Moravu během dlouhé řady staletí potkaly. 

13.4.2015 11:32:25 | přečteno 629x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Radnice

Roku 1353 získal Židlochovice Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský a udělil jim status městečka (městyse), jehož vnějšími znaky byla radnice a znak. Podoby obou se zachovaly, ale do poloviny 16. století lze předpokládat větší podsklepené stavení o jedné velké místnost. 

23.4.2015 11:54:33 | přečteno 1052x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Náměstí

Náměstí města bylo vždy střediskem veřejného života. 

23.4.2015 11:43:45 | přečteno 680x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Změněné nábřeží

Proměny nábřeží kolem Svratky.

23.4.2015 11:31:06 | přečteno 694x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Stavební změny před zámkem a na Žižkově

Proměny prostranství před zámkem a rozvíjející se čtvrť Žižkov.

23.4.2015 11:15:03 | přečteno 567x | Jiří Třísko | Celý článek
 
23.4.2015 11:03:09 | přečteno 567x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

ID datové schránky:  hxdby2c 
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
E-mail: posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa

Podatelna

Nádražní 750

Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek

Čtvrtý sloupec

Mapa města
vyhledavaci mapa
Mapový server

load